top of page

Iepirkumu atbalsts

LPUAA sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un nozares ārvalstu ekspertiem ir izstrādājusi  vadlīnijas telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu iepirkumiem. Vadlīniju mērķis ir  palīdzēt pasūtītājiem apsaimniekošanas un uzkopšanas iepirkumu sagatavošanā, atbilstoši nepieciešamībai definēt iepirkuma priekšmetu, kā arī veikt iepirkuma procedūru.

VADLĪNIJAS IEPIRKUMIEM ATBILSTOŠI LVS 1051-1:2021 STANDARTAM

Vadlīnijas ir pielietojamas iepirkumos, kur kvalitātes prasības ir noteiktas un to kontrole tiek veikta saskaņā ar Latvijas nacionālo standartu LVS 1051-1:2021 „Uzkopšanas kvalitāte. Sistēma uzkopšanas kvalitātes noteikšanai un vērtēšanai”. Standarts ir ekvivalents Ziemeļvalstu INSTA 800-1 standartam, nodrošina iespēju viennozīmīgi noteikt pasūtītājam vajadzīgo kvalitāti. Izvēlei pieejami 6 standartizēti kvalitātes līmeņi, kuri savstarpēji atšķiras pēc objektīvi izmērāma pieļaujamā piesārņojuma daudzuma. Standarts arī ļauj viennozīmīgi pārbaudīt faktisko uzkopšanas kvalitāti. Tādējādi vadlīnijas ir vērstas uz to, lai pasūtītājam palīdzētu iegādāties objektīvi mērāmus uzkopšanas pakalpojumus, kuriem ir noteikti vērtēšanas kritēriji.

 

Vadlīnijas
Vadlīniju finanšu pielikumi 

UZKOPŠANAS DARBA LAIKA PATĒRIŅŠ

Šajā sadaļā ir pieejami LPUAA sagatavotie uzkopšanas darba laika normatīvi, kas kalpo kā uzziņas materiāls uzkopšanā iesaistītajām pusēm. Piezīme: darba laika normatīvi nav veidoti atbilstoši LVS 1051 vai INSTA 800 standartiem.

Uzkopšanas normatīvi(atjaunots 12.01.2016)

Specifikācija - pamata līmenis

Specifikācija - vidējais līmenis

Specifikācija - augstākais līmenis

AICINĀM IEPIRKUMA VADLĪNIJU UN PĀRĒJO VIETNĒ IEVIETOTO MATERIĀLU LIETOTĀJUS AKTĪVI SNIEGT KOMENTĀRUS, LAI LPUAA VARĒTU VEIKT AR IUB SASKAŅOTUS UZLABOJUMUS UN PAPILDINĀJUMUS!

bottom of page