top of page

Pieejamas vadlīnijas iepirkumiem atbilstoši uzkopšanas kvalitātes standartam LVS 1051:2017

14.10.2020

LPUAA sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) ir sagatavojusi uzkopšanas iepirkumu vadlīnijas atbilstoši Latvijas nacionālajam uzkopšanas kvalitātes standartam LVS 1051:2017. Vadlīnijas ir pieejamas IUB tīmekļa vietnē, sadaļas "Profesionalizācija" apakšsadaļā "Nozaru iestāžu un organizāciju ieteikumi", kā ar LPUAA tīmekļa vietnē, sadaļā "Iepirkumu procesa atbalsts". Vadlīniju mērķis ir palīdzēt pasūtītājiem apsaimniekošanas un uzkopšanas iepirkumu sagatavošanā, atbilstoši nepieciešamībai definēt iepirkuma priekšmetu, kā arī veikt iepirkuma procedūru.

 

Vadlīnijas ir pielietojamas iepirkumos, kur kvalitātes prasības ir noteiktas un to kontrole tiek veikta saskaņā ar Latvijas nacionālo standartu LVS 1051:2017 „Uzkopšanas kvalitāte. Mērīšanas sistēma uzkopšanas kvalitātes pārbaudei un vērtēšanai”. Standarts ir ekvivalents Ziemeļvalstu INSTA 800 standartam, nodrošina iespēju viennozīmīgi noteikt pasūtītājam vajadzīgo kvalitāti. Izvēlei pieejami 6 standartizēti kvalitātes līmeņi, kuri savstarpēji atšķiras pēc objektīvi izmērāma pieļaujamā piesārņojuma daudzuma. Standarts arī ļauj viennozīmīgi pārbaudīt faktisko uzkopšanas kvalitāti. Tādējādi vadlīnijas ir vērstas uz to, lai pasūtītājam palīdzētu iegādāties objektīvi mērāmus uzkopšanas pakalpojumus, kuriem ir noteikti vērtēšanas kritēriji. Ņemot vērā darbaspēka izmaksu pieaugumu, palielinās uzkopšanas izmaksas. Veicot ārpakalpojumu uzkopēju piesaisti, to darbu var izmantot efektīvāk, ja darbs ir vērsts uz precīzi definēta tīrības līmeņa sasniegšanu telpās. Tas arī nozīmē, ka tiek tīrītas tikai tās virsmas, kuru uzkopšana konkrētajā brīdī patiešām nepieciešama.

 

Vadlīniju sagatavošanas brīdī 2020. gada septembrī Latvijā bija jau vairāk nekā 60 apmācīti speciālisti atbilstoši INSTA 800 standarta 3. zināšanu līmenim no 16 dažādiem profesionālās uzkopšanas uzņēmumiem. Apmācībās, ietverot arī īsāka apjoma kursus par standartu ir piedalījušies vairāk nekā 160 cilvēki. Tādējādi valstī ir attīstīta pietiekama cilvēkresursu kompetence, tostarp vairumā to profesionālās uzkopšanas uzņēmumu, kuri aktīvi piedalās uzkopšanas pakalpojumu publiskajos iepirkumos. Piemērojot šī standarta prasības netiek ierobežota konkurence. 

bottom of page