top of page

Seminārs "Par jauno nacionālo uzkopšanas kvalitātes standartu"

27.03.2018

2018. gada 27. martā LPUAA sadarbībā ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi” organizēja informatīvu semināru par jauno nacionālo uzkopšanas kvalitātes standartu LVS 1051:2017 "Uzkopšanas kvalitāte. Mērīšanas sistēma uzkopšanas kvalitātes pārbaudei un vērtēšanai". Seminārā piedalījās 89 dalībnieki no 36 organizācijām, kas liecina par standarta potenciālo lietotāju aktīvu interesi ieviest tā principus uzkopšanas ārpakalpojumu iepirkumos vai uzkopjot telpas pašu spēkiem. Jāatzīmē plašais semināra dalībnieku vidū pārstāvētais nozaru klāsts – transporta sfēra, īpašumu apsaimniekošana, policija, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes, sociālā nodrošinājuma pakalpojumi, valsts aizsardzība, pašvaldības un valsts pārvalde.

 

Seminārā LPUAA izpilddirektors Jānis Ozoliņš informēja dalībniekus par uzkopšanas problēmām, kuras tiek atrisinātas, izmantojot LVS 1051:2017, standarta pielietojuma jomām, metodēm, pamatprincipiem. Savukārt VAS „Valsts nekustamie īpašumi” uzkopšanas pakalpojumu vadītāja Daiga Putniņa iepazīstināja ar pārstāvētās organizācijas pieredzi standartu pielietojot ikdienas darbā un perspektīvām Latvijā. LPUAA tīmekļa vietnē ir pieejama plašāka informācija par jauno uzkopšanas kvalitātes standartu un nepieciešamības gadījumā standarta lietotāji tiek laipni aicināti vērsties pēc konsultatīva atbalsta LPUAA.

bottom of page