top of page

EuroFM biedru sanāksme un CIFMers 2016 kongress Madridē

10.10.2016

2016. gada 28.-30. septembrī LPUAA pārstāvji Madridē piedalījās kārtējā EuroFM sanāksmē. Tika apspriestas aktualitātes apsaimniekošanas jomā Eiropā un pasaulē, sadarbības iespējas starp dažādām ar apsaimniekošanu saistītām organizācijām, tostarp asociācijām, universitātēm, pētniecības iestādēm un nozīmīgiem tirgus dalībniekiem. Sanāksmē piedalījās visu pasaules nozīmīgāko apsaimniekošanas organizāciju pārstāvji, to vidū arī no IFMA un GlobalFM.
 
Papildus regulārajai sanāksmes programmai EuroFM biedriem šoreiz tika nodrošināta unikāla iespēja piedalīties arī CIFMers 2016, starptautiskā apsaimniekošanas profesionāļu kongresā, kurš jau trešo gadu pulcē dalībniekus no gandrīz visiem kontinentiem, galvenokārt no Eiropas un Amerikas. Kongresa plašā programma bija daudzpusīga un vērtīga. Jāpiemin, ka kongresā ar personīgo pieredzi dalījās pasaulē ilgtspējīgākās un tehnoloģiski modernākās biroju ēkas The Edge, Nīderlande, pārvaldnieks. Tāpat delegātiem bija iespēja uzklausīt un iztaujāt Facilities Management Group izveidotāju LinkedIn tīklā, kura īsā laikā kļuvusi par lielāko apsaimniekošanas profesionāļu platformu pasaulē.
 
CIFMers 2016 dalībnieki paneļdiskusijā uzdeva jautājumus jauniem, talantīgiem apsaimniekošanas profesionāļiem no dažādām valstīm un kontinentiem un guva priekšstatu par nākotnes attīstības tendencēm no vadošo nozares pētniecības organizāciju pārstāvjiem. Praktiskus padomus sniedza apsaimniekošanas profesionāļi, kuri guvuši nozīmīgus panākumus, samazinot ēku ietekmi uz vidi, efektīvi apsaimniekojot ēkas radījuši desmitos miljonu eiro vērtus ietaupījumus, kā arī ar sadarbību veicinošām darba vides dizaina metodēm nodrošinājuši vairāku firmu apvienošanās procesa atbalstu. Vienā no prezentācijām apsaimniekošanas pētnieki ziņoja par pētījuma norisi darba vides dalītā lietošanā Vācijā – vienas telpas ar plaši adaptējamām aprīkojuma funkcijām dažādos nedēļas un diennakts laikos vienlaicīgi spēj izmantot samērā liels skaits dažāda profila lietotāju. Tādējādi tiek gan izpildītas visas lietotāju vajadzības, gan panākta neparasti augsta platību izmantošanas efektivitāte.
 
LPUAA kā EuroFM biedrs regulāri piedalās šīs organizācijas darbā un asociācijas biedriem ir iespēja piedalīties starptautiskajos pasākumos, kuros galvenais ieguvums ir izpratne par tendencēm, kuras būs aktuālas arī Latvijā, kontakti un iespēja iesaistīties sadarbības projektos nozares vai atsevišķu uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai.

bottom of page