top of page

Profesionālās uzkopšanas nozares apskats

06.01.2020

LPUAA ekspertu ieskatā Latvijas profesionālās uzkopšanas tirgus apjoms šobrīd nepieaug vai pieaug nenozīmīgi. Galveno tirgus dalībnieku loks pēdējos gados vērā ņemami nemainās. Profesionālās uzkopšanas pakalpojumus sniedz vairāki simti uzņēmumu, tostarp aptuveni 25 no tiem ir aktīvi publiskajos iepirkumos. Nav izteikta tirgus koncentrācijas tendence.

 

Lielākā problēma visiem profesionālās uzkopšanas uzņēmumiem ir grūtības piesaistīt uzkopējus, īpaši apkopējas un sētniekus, mazākā mērā speciālo darbu strādniekus. Zems bezdarba līmenis, darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās, esošās bezdarbnieku daļas nepiemērotība darba tirgum un ekonomiskā emigrācija ir starp nozīmīgākajiem šādas situācijas izraisītājiem. Viesstrādnieki kā iespējamais risinājums pagaidām ir reti izmantoti un tam valstī pastāv tiesiski šķēršļi.

 

Darbaspēka izmaksas, būtiskākā profesionālās uzkopšanas pakalpojumu izmaksu grupa, pēdējos gados ir nozīmīgi pieaugušas. Lai piesaistītu darbiniekus, tiek maksāts vairāk. Profesionālās uzkopšanas nozare faktiski vairs nav „minimālās algas nozare”, kā tā tika raksturota vēl pirms 3-4 gadiem.

 

Uzņēmumi eksperimentē ar automatizētajām grīdas segumu, logu uzkopšanas iekārtām. Tomēr to iegādes izmaksas ir augstas, iekārtām nepieciešama pastāvīga uzraudzība, vērojamas kļūdas to darbībā. Tādēļ būtisks atspaids darbaspēka trūkuma problēmai Latvijas profesionālās uzkopšanas nozarē no automatizācijas vēl netiek gūts. Tuvākajā desmitgadē sagaidāma automatizēto tehnoloģiju pilnveidošanās un plašāks pielietojums arī mūsu valstī.

 

Publiskajos iepirkumos bieži sastopamas būtiskas nepilnības uzkopjamo platību un veicamo darbu aprakstos. Ir sastopamas kļūdas uzkopšanas intensitātē. Iepirkumu procesā tiek ietverti arī tādi elementi, kuri apgrūtina iepirkuma procesu un uzkopšanas darbu gan pircējam, gan pasūtītājam. Ārpus publiskā sektora šīs problēmas ekspertu ieskatā ir retāk sastopamas.

 

Ekspertu ieskatā tuvākajos gados aizvien plašāk, līdzīgi kā citās valstīs, pielietosim uzkopšanas kvalitātes standartus, kas veidos pamatu efektīvai uzkopšanas ārpakalpojumu sniegšanai, klientu apmierinātībai. Latvijā kopš 2017. gada ir spēkā nacionālais uzkopšanas kvalitātes standarts LVS 1051:2017, kas ir pieejams latviešu valodā.

 

Plašs klientu loks uzkrās un pilnveidos uzkopšanas ārpakalpojumu pieredzi, pielietos uzkopšanas kvalitātes standartus. Avangardā esošo un sistēmisko pasūtītāju pieredzi pārņems citi pasūtītāji. LPUAA sniegs atbalstu iepirkumu procesā pasūtītājiem un izplatīs informāciju par pozitīvajiem piemēriem Latvijas praksē. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, Latvijas tirgus potenciāls nākotnē saruks, bet pieaugs profesionālās uzkopšanas uzņēmumu apgūtā daļa.

 

Publiskā sektora klientu vidū, kā arī daļai maksātspējīgo komercklientu kļūs aktuāla klimata neitralitātes jautājumu risināšana. Tādēļ iespējas pavērsies uzkopšanas kompānijām, kuras izstrādās un piedāvās klimata neitrālas uzkopšanas programmas.

bottom of page