top of page

Seminārs "INSTA 800 3. līmeņa sertifikācija" 

24.05.2016

2016. gada 18.-20. maijā uzkopšanas un apsaimniekošanas nozares profesionāļi piedalījās LPUAA organizētajā seminārā "INSTA 800 3. līmeņa sertifikācija". Seminārā dalībnieki apguva INSTA 800 standartu atbilstoši 3. zināšanu līmenim un izturēja gala pārbaudījumu, kurā bija jāparāda iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, veicot uzkopšanas kvalitātes pārbaudi saskaņā ar standarta prasībām. Apmācību rezultātā Latvijas profesionālās uzkopšanas nozare ieguva 16 atbilstoši INSTA 800 standartam sertificētus darbu vadītājus un kvalitātes auditorus, kuri ikdienā strādā gan LPUAA dalīborganizācijās, gan citos uzņēmumos, privātā un publiskā sektora organizācijās.
 
3. zināšanu līmenis ietver detalizētu INSTA 800 5.-8. nodaļas satura pārzināšanu par vizuālajām pārbaudēm un zināšanas par instrumentālajām pārbaudes metodēm, kuras sniegtas Pielikumā D. Papildus 3. zināšanu līmenis aptver zināšanas par kvalitātes mērīšanas statistiskajiem nosacījumiem. Šis zināšanu līmenis ir nepieciešams personām, kuras veic uzkopšanas darbu kvalitātes pārbaudes, piemēram, darbu vadītājiem, darbu kvalitātes auditoriem, kuri strādā pakalpojumu sniedzēju, klientu vai konsultantu uzdevumā.
 
Semināru vadīja lektore Helge Alt, Igaunija. Apguvusi INSTA Dānijā un Norvēģijā, Dānijā saņēmusi INSTA 800 zināšanu 3. un 4. līmeni apliecinošus sertifikātus (2013, 2016). Vadījusi INSTA 800 standarta adaptācijas darba grupu Igaunijā. Konsultējusi daudzus pasūtītājus un pakalpojumu sniedzējus par INSTA 800, veic auditus saskaņā ar šo standartu.

bottom of page