top of page

Tikšanās ar Brandenburgas pavalsts (Vācija) uzkopēju ģildes pārstāvjiem

08.09.2014

2014. gada 5. septembrī LPUAA pārstāvji Rīgā tikās ar Brandenburgas pavalsts (Vācija) uzkopēju ģildes delegāciju. Delegācijā bija pārstāvēti 18 Vācijas uzkopšanas un apsaimniekošanas uzņēmumu vadītāji.

 

Uzkopēju ģilde darbojas jau 22 gadus un apvieno 62 biedrus. Jāatzīmē fakts, ka, kaut gan Brandenburgas pavalsts ir reģions, kurš aptver Berlīni, tā bija daļa no Austrumvācijas. Tādēļ arī Brandenburgas pavalstī ir samērā nesen pieredzētas pārmaiņas uzkopšanas nozarē, kuras notika, pārejot uz tirgus ekonomiku. Šo iemeslu dēļ vācu delegācijas pārstāvjiem bija īpaši interesanti uzklausīt Latvijas pieredzi, savukārt LPUAA – iegūt informāciju par Vācijā izmantotajiem risinājumiem.

 

Liela uzmanība Vācijā tiek pievērsta uzkopēju kvalifikācijai. Pastāv viena centrāla valsts izglītības iestāde, kurā uzkopšanas specialitāti apgūst 36 mēnešus. Izglītības programma paredz 13 nedēļas gadā mācības klātienē, savukārt pārējo laiku aizņem prakse uzņēmumos. Katras pavalsts ietvaros notiek uzkopšanas programmā izglītojamo zeļļu profesionālās sacensības. Labākie no katras pavalsts tiek deleģēti uz federālā līmeņa konkursu visas valsts mērogā. Sacensības ir nozīmīgs instruments profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanā. Jāatzīst gan, ka arī Vācijā valstiski atzīta izglītības programma nav obligāta prasība uzkopšanas nozarē.

 

Līdzīgi kā Latvijā, arī Vācijā ir aktuāla klientu izglītošana par uzkopšanas jautājumiem, lai tie būtu kompetenti pasūtīt uzkopšanas pakalpojumus, aizstāvēt savas intereses un kontrolēt līgumu izpildi. Interesanti, ka Vācijā pastāv prakse, ka klientu pārstāvji apmaksā saviem darbiniekiem izglītojošus kursus, kuros tiek apgūtas pamatzināšanas par uzkopšanu.

 

Gan vācu, gan Latvijas partneri atzina tikšanos par izdevušos. LPUAA ieguva sadarbības partnerus Vācijā, kuri sava vēsturiskā attīstības ceļa dēļ samērā labi izprot Latvijas problēmas.

bottom of page